Tony McClendon, 49, of Augusta, Order to show cause

TONY MCCLENDON

Thaddeus Kirkland, 38, of Waynesboro, State court bench warrant

THADDEUS KIRKLAND

Tatoya Brown, 33, of Augusta, Order to show cause

TATOYA BROWN