SENIYA JOHNSON

0
Full Name  SENIYA JOHNSON Seniya Johnson, 23, of Hephzibah, Cruelty to children - 2nd degree
Arrest Date  9-21-17
Age  23
Charge  CRUELTY TO CHILDREN 2ND DEGREE